Onze Werkwijze

Hermes Prefab Consultancy biedt maatwerk voor elke opdrachtgever!

De werkwijze van Hermes Prefab Consultancy wordt per project bepaald aan de hand van de wensen van de klant.

Tijdens een oriënterend gesprek worden uw behoeften in kaart gebracht en wordt in onderling overleg bekeken op welke wijze Hermes Prefab Consultancy u van dienst kan zijn.

Afhankelijk van het type werk dat Hermes Prefab Consultancy voor u gaat verzorgen wordt een uurtarief en een looptijd van de opdracht overeengekomen. Daar de aard van het werk en de looptijd van de opdrachten kunnen variëren worden de tarieven altijd projectspecifiek bepaald.

Over het algemeen werkt Hermes Prefab Consultancy met uurtarieven en worden de gemaakte uren op basis van nacalculatie gefactureerd. Echter, projectprijzen zijn ook bespreekbaar.

Met uitzondering van standaard calculatie werkzaamheden werkt Hermes Prefab Consultancy per bouwproject slechts voor één opdrachtgever. De informatie welke met u wordt besproken wordt uiterst discreet behandeld en niet gedeeld met derden.*

Over kennis en kunde welke tijdens gezamenlijke R&D projecten wordt verzameld worden op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over intellectuele rechten en concurrentiebeding.

Hermes Prefab Consultancy biedt maatwerk voor elke opdrachtgever!

* tenzij anders overeengekomen staat het Hermes Prefab Consultancy vrij informatie te delen met derden indien u het besproken project niet mag uitvoeren.